Blog / Czym właściwie jest biorezonans?

Czym właściwie jest biorezonans?

Metoda Biorezonansu opiera się na założeniu, że procesy fizjologiczne w organizmie są kontrolowane i regulowane, nie tylko w wyniku procesów chemicznych, lecz w dużym stopniu elektromagnetycznych impulsów substancji systemów. Co więcej, znaczy to, że narządy, organy i układy w zdrowym organizmie wykazują charakterystyczne wzory częstotliwości i że każda ingerencja w częstotliwości tych wzorców możne prowadzić do znacznych zakłóceń w organizmie, a ostatecznie do choroby.

Badania Burr’a na Uniwersytecie w Yale w latach trzydziestych pokazały, że zdrowe narządy i układy narządów emitują fale elektromagnetyczne o charakterystycznej częstotliwości i charakterystycznym wzorze częstotliwości. Co więcej, najnowsze wyniki badan z innych renomowanych międzynarodowych ośrodków naukowych takich jak grupa profesora H. Hämäläinen Politechniki w Helsinkach, udowodniły istnienie endogenicznych oscylacji bioelektrycznych.

Prof PA Anninos Demokryt (University of Tracji w Aleksandropolis, Grecja) wykazał w szeregu badań naukowych uzasadnione powiązania między procesami patologicznymi a zmianami wzorców częstotliwości.

Autor posta: Agnieszka|Opublikowano 3 marca 2020